cover image

Un positroni (Ps) és un sistema format per un electró i la seva antipartícula corresponent, un positró, els quals es mantenen junts en un àtom exòtic. Com que són inestables, les dues partícules s'anihilen l'una a l'altra per tal de produir dos fotons de raigs gamma després d'una vida mitjana de 125 ps o 3 fotons de raigs gamma després de 142 ns al buit. Les òrbites de les dues partícules i el conjunt dels nivells d'energia és similar al de l'àtom d'hidrogen. No obstant això, a causa de la petitesa de la massa, les freqüències associades amb les línies espectrals són menys de la meitat de les equivalents en l'àtom d'hidrogen.

Un electró i un positró orbitant al voltant del seu centre de massa comú. Aquest és un estat quàntic conegut com a positroni

Oops something went wrong: