Els preons són partícules hipotètiques que serien els constituents últims de la matèria, en particular dels quarks i dels leptons, i foren proposats per Jogesh Pati i Abdus Salam l'any 1974.[1] En la versió inicial del model, els preons satisfarien la teoria de la relativitat i la mecànica quàntica convencionals.

Quick facts: Classificació...
Preó
Classificaciópartícula hipotètica
Close

Un versió més recent, els superbradions, preons superluminals que no satisfarien la relativitat convencional i podrien violar igualment la mecànica quàntica, va ser proposada pel físic català Lluís González-Mestres l'any 1995.[2]

Oops something went wrong: