cover image

Rectangle

quadrilàter amb tots els seus angles rectes / From Wikipedia, the free encyclopedia

Un rectangle és un polígon quadrilàter del grup dels paral·lelograms[1] tal que tots els seus angles són angles rectes. Es caracteritza del quadrat per no ser un polígon regular, o sigui, que no tots els seus costats són iguals (tenen la mateixa mida). Es pot considerar el quadrat com un cas concret de rectangle en què tots els seus costats tenen la mateixa longitud.

Rectangle_4x5.svg
Rectangle de base 5 i altura 4. El seu perímetre és 18 i la superficie 20

El perímetre, L, d'un rectangle de base b i altura h és:

L'àrea, també denominada com a superfície (S) d'un rectangle de base b i altura h és:

La revolució d'un rectangle a l'espai sobre qualsevol dels seus costats genera un cilindre.

El terme oblong es fa servir sovint per fer referència a rectangles que no són quadrats.[2][3][4]