cover image

Recurs natural

From Wikipedia, the free encyclopedia

Els recursos naturals són el conjunt de recursos materials i en forma de serveis que procedeixen de la natura a la Terra i són utilitzats pels humans. Són finits, ja que formen part del medi ambient, que també ho és, incloent la biodiversitat i la geodiversitat existent en diversos ecosistemes.

Diatoms_through_the_microscope.jpg
El plàncton absorbeix la major part de diòxid de carboni de l'atmosfera, actuant com a embornal de carboni. És un recurs natural en forma de servei de l'ecosistema.
Herring_catch-Sep200.jpg
Captura d'arengades. Els grans mamífers terrestresfff han anat desapareixent a causa dels humans des de la prehistòria. Actualment també perillen els marins i les espècies de peixos grans, com la tonyina vermella. El consum d'espècies petites és més sostenible, però depèn dels mètodes de pesca.
Thar_Frauen.jpg
Dones transportant forratge pels animals. Els recursos naturals (aigua, espai agrari, energia, etc.) emprats en una kilocaloria provinent de carn són molt superiors als d'una provinent de llegums, fruita o verdura.
Stretching_Polyester.JPG
El polièster del que està feta molta roba prové del petroli, un recurs natural no renovable

Alguns dels recursos naturals com la llum solar i l'aire es troben en algun moment "a tot arreu" però la majoria són recursos localitzats a petites àrees. Dels recursos naturals depenen la resta de recursos i béns dels humans, per això la capacitat de càrrega de la Terra es limitada.

Els humans fa anys que en fan una gestió insostenible, amb una forta sobreexplotació i manca de justícia ambiental que provoca forts impactes ambientals i socials, incloent la biopirateria, el racisme ambiental i deutes ecològics entre molts d'altres. Les conseqüències més importants són la pèrdua de la biodiversitat (i per tant fer els humans més vulnerables a nous virus i epidèmies), el canvi climàtic i el col·lapse econòmic a causa de l'esgotament dels recursos energètics i de matèries primeres, a més de la mala repartició dels aliments.