Planta petroquímica

From Wikipedia, the free encyclopedia

Una refineria de petroli és una planta de procés industrial on es processa cru i es refina per a donar productes de petroli útils, com gas liquats de petroli, gasolina, querosè, gasoli, i asfalt. [1][2] Les refineries de petroli són grans complexos industrials amb extenses xarxes de canonades, les quals transporten els diferents fluids entre les diferents unitats de processament químic.

Les plantes petroquímiques o refineries formen part de la indústria dedicada a obtenir derivats químics del gas. Els productes petroquímics inclouen totes les substàncies químiques que s'extreuen del petroli. La indústria petroquímica moderna data del segle xix, i es fabriquen a partir de productes no petrolífers. La major part dels productes petroquímics es fabriquen a partir d'un nombre relativament petit d'hidrocarburs, entre propè, butadiè i hidrocarburs aromàtics.

Una refineria és una planta industrial destinada a la refinació de petroli la qual, mitjançant un procés adequat, obtenien diversos combustibles fòssils capaços de ser utilitzats en motors de combustió: gasolina, gasoil, etc. Addicionalment, i com a part natural del procés, obté diversos productes com olis minerals i asfalts.