Requisit (enginyeria)

From Wikipedia, the free encyclopedia

En enginyeria, un requisit (o requeriment)[1] és una necessitat singular documentada que un determinat producte o servei ha de ser o fer. És més comunament usat en un sentit formal en enginyeria de sistemes, enginyeria del programari o enginyeria empresarial. És una declaració que identifica un atribut necessari, capacitat, característica, o qualitat d'un sistema perquè tingui valor i utilitat per a un usuari.

En l'enfocament de l'enginyeria clàssica, grups de requisits s'utilitzen com entrades en les etapes de disseny de desenvolupament de productes. Els requisits són també una aportació important en el procés de verificació, des que les proves s'haurien de remuntar a requisits específics. Requisits mostren quins elements i funcions són necessaris per al projecte en particular.

La fase de desenvolupament de requisits pot estar precedida per un estudi de viabilitat, o una fase d'anàlisi conceptual del projecte. La fase de requisits pot dividir-se en l'elicitació de requisits (recollint, entenent, revisant i articulant les necessitats dels grups d'interès),[2] anàlisi (buscant la coherència i integritat), especificació (documentació dels requisits) i validació (assegurant-se que els requisits especificats siguin correctes).[3][4]