Rombe

quadrilàter paral·lelogram amb els quatre costats d'igual longitud / From Wikipedia, the free encyclopedia

En geometria, un rombe és un quadrilàter amb tots els costats d'igual longitud i angles iguals dos a dos. Un rombe és un cas particular de paral·lelogram i de trapezi. El quadrat és un cas particular de rombe amb tots els angles iguals.

Un rombe de costats de longitud i diagonals i .