Un sistema físic és un agregat d'objectes o entitats materials entre les parts de les quals existeix una vinculació o interacció de tipus causal (encara que no necessàriament determinista o causal en el sentit de la Teoria de la relativitat). Tots els sistemes físics es caracteritzen per:

  1. Tenir una ubicació en l'espaitemps.
  2. Tenir un estat físic definit subjecte a evolució temporal.
  3. Poder-li associar una magnitud física dita energia.


Per a la immensa majoria de sistemes físics, l'objecte més bàsic que defineix a un sistema físic és el lagrangià, que és una funció escalar la forma funcional de la qual resumeix les interrelacions bàsiques de les magnituds rellevants per a definir l'estat físic del sistema.