Un taquió (del grec ταχύς, takhús, 'ràpid') és una partícula hipotètica que es mou a velocitats superlumíniques. La primera descripció teòrica dels taquions s'atribueix a Arnold Sommerfeld; nogensmenys, el concepte va aparèixer amb força, especialment amb la teoria de cordes (concretament, amb la teoria de cordes bosònica). Als taquions, se'ls atribueixen moltes propietats estranyes i precisament per això són un tema recurrent en les obres de ciència-ficció.

Quick facts: Classificació...
Taquió
Classificaciópartícula hipotètica
Close

En el llenguatge de la relativitat especial, un taquió és una partícula amb un quadrimoment espacial i temps propi imaginari; com un taquió queda confinat a la zona espacial del diagrama espaitemps, mai no pot viatjar a velocitats inferiors a la de la llum.

Oops something went wrong: