Teixit (tèxtil)

From Wikipedia, the free encyclopedia

El teixit o la tela és un producte tèxtil resultat de teixir fils, filaments o fibres.[1][2] És una estructura laminar flexible, resultant de la unió de fils sobre fibres de manera coherent a l'entrellaçat o en unir-los per altres mitjans. A la indústria que fabrica teles teixides a partir de fils se l'anomena en general teixidura.[3] Són propietats de les teles —que en determinen la qualitat i diversos usos— la permeabilitat a l'aire, la permeabilitat a l'aigua, la tenacitat (màxima tensió que suporta sense trencar), la solidesa de colors, l'elasticitat, la densitat (pes per unitat d'àrea), el gruix i la resistència tèrmica.

Tessuto_iuta.jpg
Teixit de jute.
Stoffballen1_fcm.jpg
Rotllos de tela tenyida, d'Alemanya.
Hemp_farm.jpg
Camp de cànem als Estats Units, subvencionat pel Govern nord-americà durant la Segona Guerra Mundial, per a la campanya «Cànem per la victòria» (1942).