Terminologia

From Wikipedia, the free encyclopedia

La terminologia és l'estudi dels termes i el seu ús.[1] Els termes són paraules i paraules compostes que s'utilitzen en contextos i àmbits específics. No s'han de confondre els termes en els usos col·loquials amb la forma abreujada de termes tècnics que es defineixen dins d'un camp de disciplina o especialitat. La Terminologia estudia, entre altres coses, com els termes tècnics arriben a ser i les interrelacions que tenen en la cultura.

La terminologia, per tant, denota una disciplina formal que estudia sistemàticament l‘etiquetatge o la designació de conceptes particulars dins d'un o més camps temàtics o àmbits de l'activitat humana, a través de la investigació i l'anàlisi dels termes en el seu context, amb el propòsit de documentar i promoure'n l'ús adequat i normalitzat. Aquest estudi pot limitar-se a una llengua o pot cobrir més d'una llengua al mateix temps (terminologia multilingüe), o pot centrar-se en estudis de termes interdisciplinaris.