En física de partícules, un tetraquark és un mesó exòtic format per un estat lligat de quatre quarks. Encara que a l'univers ordinari els quarks formen només estats lligats de 3-quarks (barions) i 2-quarks (mesons), en principi la teoria de la interacció forta, la cromodinàmica quàntica, no prohibeix l'existència d'estats amb quatre o més quarks. Qualsevol estat tetraquark seria un exemple d'hadró exòtic fora de la classificació actual del model de quarks.

Tubs de flux de color (responsables del confinament dels quarks) produïts per quatre càrregues estàtiques de quarks i antiquarks, obtinguts càlculs teòrics de la QCD en reticle.[1]

Existeixen diverses indicacions experimentals de tetraquarks, contenint quarks encant i bellesa (vegeu a sota), però la seva existència no ha estat provada car les dades no exclouen la possibilitat que es tractin d'estats moleculars de dos mesons.

Oops something went wrong: