Unitat d'energia

From Wikipedia, the free encyclopedia

La unitat d'energia en el sistema internacional d'unitats es defineix via el treball mecànic i per això en el sistema internacional és la mateixa que la unitat de treball, el joule (J), que va rebre aquest nom en honor de James Prescott Joule i els seus experiments sobre la calor mecànica equivalent. 1 joule és igual a 1 newton-metre i en termes del sistema internacional d'unitats:

En física atòmica, física de partícules i física d'alta energia es fa servir l'electronvolt (eV). Un eV equival a 1,60217653 × 10−19 J. En espectroscopia la unitat cm−1 = 0,000123986 eV es fa servir per representar l'energia donat que l'energia és inversament proporcional a la longitud d'ona de l'equació .

En producció d'energia i consum es fan servir sovint l'equivalent de barril de petroli i la tona equivalent de petroli.

Table info: Gcal (109), MBtu (10⁶), GJ (109), MWh (10⁶), ...
Conversió d'unitat
Gcal (109)MBtu (10⁶)GJ (109)MWh (10⁶)toetce
1039.683241.868011.630011.4286
0.252011.05510.29310.02520.0360
0.23880.947810.27780.02390.0341
Close

Font IEA/Unit Converter

Quan es parla de l'energia alliberada per una explosió o l'impacte d'un bòlid sovint es fa servir l'equivalent TNT. 1 tona d'equivalent TNT és igual a 4,2 × 109 J.