Unitats derivades del SI - Wikiwand
For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Unitats derivades del SI.

Unitats derivades del SI

De Viquipèdia

Les unitats derivades del SI formen part del sistema d'unitats de mesura del Sistema Internacional i estan derivades de les set unitats bàsiques (metre, quilogram, segon, ampere, kelvin, mol i candela).

Unitats amb noms especials i símbols (

Les unitats de base poden ser utilitzades per derivar les unitats de mesura de la resta de magnituds físiques. A més de les dues unitats derivades sense dimensions, el radiant i l'estereoradiant, hi ha 20 altres unitats derivades que tenen un nom específic:

Magnitud física Nom de la unitat del SI Símbol de la unitat Expressió en termes d'altres unitats Expressió en termes de les unitats bàsiques del SI
Noms especials i símbols
freqüència hertz Hz 1/s s−1
angle pla radian rad m/m adimensional
angle sòlid estereoradian sr m²/m² adimensional
força newton N kg⋅m/s2 kg⋅m⋅s−2
pressió, tensió pascal Pa N/m² kg⋅m−1⋅s−2
energia, treball, calor joule J N⋅m = C⋅V = W⋅s kg⋅m²⋅s−2
potència, flux radiant watt W J/s = V⋅A kg⋅m²⋅s−3
càrrega elèctrica coulomb C s⋅A s⋅A
potencial elèctric, força electromotriu volt V W/A = J/C kg⋅m²⋅s−3⋅A−1
resistència elèctrica ohm Ω V/A kg⋅m²⋅s−3⋅A−2
conductància elèctrica siemens S 1/Ω = A/V kg−1⋅m−2⋅s3⋅A2
capacitància elèctrica farad F C/V kg−1⋅m−2⋅s4⋅A2
densitat de flux magnètic, inducció magnètica tesla T V⋅s/m² = Wb/m² = N/(A⋅m) kg⋅s−2⋅A−1
flux magnètic weber Wb J/A kg⋅m²⋅s−2⋅A−1
inductància henry H V⋅s/A = Wb/A kg⋅m²⋅s−2⋅A−2
temperatura grau Celsius °C t°C = tK - 273,15 K
flux lluminós lumen lm cd⋅sr cd
Il·luminació lux lx lm/m² m−2⋅cd
activitat radioactiva becquerel Bq 1/s s−1
dosi absorbida (de radiació ionitzant) gray Gy J/kg m²⋅s−2
dosi equivalent (de radiació ionitzant) sievert Sv J/kg m²⋅s−2
activitat catalítica katal kat mol/s s−1⋅mol

Exemples d'altres magnituds i unitats derivades

Magnitud física Nom de la unitat del SI Símbol per a la unitat del SI Expressió en termes de les unitats bàsiques del SI
Àrea metre quadrat  
Volum metre cúbic  
Velocitat, celeritat metre per segon m · s-1  
Velocitat angular radiant per segon rad · s-1 s-1
Acceleració metre per segon al quadrat m · s-2  
Moment de força newton metre N · m = m² · kg · s-2
Nombre d'ona invers de metre m-1  
Densitat, densitat de massa quilogram per metre cúbic kg · m-3  
Volum específic metre cúbic per quilogram m³ · kg-1  
Concentració de substància mols per metre cúbic mol · m-3  
Volum molar metre cúbic per mol m³ · mol-1  
Capacitat calorífica, entropia joule per kelvin J · K-1 =

m² · kg · s-2 · K-1

Capacitat molar calorífica, entropia molar joule per kelvin mol J · K-1 · mol-1 =

m² · kg · s-2 · K-1 · mol-1

Capacitat de calor específica, entropia específica joule per quilogram kelvin J · K-1 · kg-1 =

m² · s-2 · K-1

Energia molar joule per mol J · mol-1 =

m² · kg · s-2 · mol-1

Energia específica joule per quilogram J · kg-1 = m² · s-2
Densitat d'energia joule per metre cúbic J · m-3 = m-1 · kg · s-2
Tensió superficial newton per metre N · m-1 = J · m-2 = kg · s-2
Densitat del flux calorífic, irradiació watt per metre quadrat W · m-2 = kg · s-3
Conductivitat tèrmica watt per metre kelvin W · m-1 · K-1 = m · kg · s-3 · K-1
Viscositat cinemàtica, coeficient de difusió metre quadrat per segon m² · s-1  
Viscositat dinàmica pascal segon Pa · s = N · s · m-2 = m-1 · kg · s-1
Densitat de càrrega elèctrica coulomb per metre cúbic C · m-3 m-3 · s · A
Densitat de corrent elèctric amper per metre quadrat A · m-2  
Conductivitat siemens per metre S · m-1 =

m-3 · kg-1 · s3 · A 2

Conductivitat molar siemens metre quadrat per mol S · m² · mol-1 =

kg-1 · mol-1 · s3 · A 2

Permitivitat farad per metre F · m-1 =

m-3 · kg-1 · s4 · A 2

Permeabilitat henry per metre H · m-1 = m · kg · s-2 · A-2
Intensitat de camp elèctric volt per metre V · m-1 = m · kg · s-3 · A-1
Intensitat de camp magnètic ampere per metre A · m-1  
Luminància candela per metre quadrat cd · m-2  
exposició (rajos X i gamma) coulomb per quilogram C · kg-1 = kg-1 · s · A
taxa de radiació absorbida gray per segon Gy · s-1 = m² · s-3

Vegeu també


{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Unitats derivades del SI
Listen to this article