cover image

En física, la velocitat (v) és la mesura del canvi de mòdul i direcció de la posició d'un mòbil. És una magnitud física vectorial: es necessiten tant el mòdul com la direcció per definir-la. El valor absolut escalar (mòdul) de la velocitat és la celeritat (o rapidesa), quantitat que és mesurada en metres per segon (m/s o m·s−1) en unitats del Sistema Internacional d'Unitats.

Per a altres significats, vegeu «motociclisme de velocitat».
Quick facts: Símbol, Unitats, Formalitzat per, Fórmula...
Velocitat
Com que hi ha un canvi de direcció quan un cotxe gira en un traçat curvilini, la seva velocitat no és constant, encara que la seva celeritat pot ser-ho.
Símbolv
Unitatsm / s
Formalitzat perPierre Varignon , 5 juliol 1698
Fórmula
Close

Per exemple, "5 metres per segon" és un escalar i no pas un vector, mentre que "5 metres per segon cap a l'est" és un vector. La velocitat mitjana d'un objecte movent-se al llarg d'un desplaçament durant l'interval de temps és descrita per la fórmula següent:

La taxa de canvi de la velocitat és l'acceleració, la qual descriu com canvien la celeritat i la direcció en relació amb el temps i com estan canviant en un moment particular del temps.