Pojem autorita v knihovnické terminologii označuje ověřený a unifikovaný selekční údaj (heslo), který popisuje dokumenty a slouží k jejich vyhledávání v knihovních katalozích.

Pro uchování a sdílení autoritních záznamů v archivnictví, které jsou řešeny poněkud jinak, neboť jsou vytvářeny podle Základních pravidel pro zpracování archiválií,[1] však slouží Informační systém Centrální archivní modul (zkratkou IS CAM).[2]

Oops something went wrong: