Blason

From Wikipedia, the free encyclopedia

Blason (z francouzského „blason“ znamenající erb, znak, ale i heraldika; občas se používá blazon) je v heraldice formální slovní popis znaku (erbu), který může být použit také pro popis vlajek, pečetí atd. Blason má být stručný a výstižný, zároveň však dostatečně jednoznačný, aby podle něj bylo možné znak nakreslit. Při popisu se v rámci zjednodušování nepoužívají (nebo jen výjimečně používají) slovesa.

Oops something went wrong: