For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Chlodvík I..

Chlodvík I.

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Chlodvík I.
franský král
Portrét
Portrét
Doba vlády 481511
Tituly král sálských Franků
franský král
Narození kolem 465
Úmrtí 511
Předchůdce Childerich I.
Nástupce Childebert I. (Paříž)
Chlothar I. (Soissons)
Chlodomer (Orléans)
Theuderich I. (Remeš)
Manželka Chrodechilda
Potomci synové: Ingomer (zemřel velmi mladý), Childebert, Chlothar, Chlodomer, Theuderich
dcera: Chlodechilda
Dynastie merovejská
Otec Childerich I.
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Chlodvík I. také Hlōdowig, Chlodovech či Clovis (465?511) byl franský král z rodu Merovejců v letech 481 až 511. Je považován za zakladatele franské říše, protože sjednotil všechny Franky pod svoji vládu. Původně byl králem sálských Franků z Tournai.

Založení franské říše

V době zániku západořímské říše sídlily franské kmeny v severovýchodní Galii kolem středního a dolního toku řeky Rýna. Postupně se spojovaly do kmenových svazů, v jejichž čele stáli silní náčelníci, kteří mezi sebou soupeřili o moc. Nejschopnější z nich, Chlodvík z rodu Merovejců, který původně vládl v Tournai, odstranil své soupeře a sám se stal roku 481 králem všech Franků. S pomocí své družiny si poté podmanil téměř celou Galii (dnešní Francii) od Rýna až k Pyrenejím. Roku 486 zvítězil v bitvě u Soissons nad tzv. římským králem Syagriem a rozšířil své državy dále na západ. Po porážce Vizigótů u Vouillé roku 507 zabral jejich území v jihozápadní Galii a donutil je přesunout se na Pyrenejský poloostrov. Pouze Burgundi, jejichž říše se rozkládala v jihovýchodní Galii, zatím své državy uhájili. Na konci své vlády se Chlodvík vydal ještě za Rýn a dobyl germánská území na pravém břehu řeky. Tak položil základy franské říše.

Přijetí křtu

Křest Chlodvíka I., jedna z událostí kladených na počátek francouzské historie
Křest Chlodvíka I., jedna z událostí kladených na počátek francouzské historie

Král Chlodvík byl nejen úspěšným válečníkem, ale také schopným politikem a diplomatem. Jedním z jeho prozíravých činů bylo přijetí katolického křesťanství (konverzí od pohanství nebo arianského křesťanství[1]). Chlodvíka pokřtil biskup Remigius z Remeše, spolu s ním byla pokřtěn i panovníkova rodina a členové královského dvora. Ke křtu mělo dojít na Vánoce (24. nebo 25. prosince), ale není známé, kterého roku. Udávají se roky 498 nebo 499, případně až 505 nebo 508; tradičně se obřad datuje do roku 496 po bitvě u Tolbiaka podle kroniky Historia Francorum Řehoře z Tours.

Katolické křesťanství se pozvolna začalo šířit mezi ostatní Franky. Chlodvík přijal křesťanství v katolické podobě, nikoli v ariánské podobě, jak bylo v té době u Germánů běžné. Jeho choť Chlotilda, původem burgundská princezna, ho totiž přiměla, aby přijal nicejské vyznání, to znamená, aby se stal katolíkem. Tím ovšem zkřížil plány ostrogótského krále Theodoricha, který zamýšlel vytvořit z germánských království v západní Evropě (Ostrogótů, Visigótů a případně Franků) blok ariánských států, který měl být protiváhou ortodoxní Byzanci na východě.

Chlodvík doufal, že jako pokřtěný panovník katolického ritu bude přijatelnější pro původní křesťanské obyvatelstvo podrobené Galie. Významnou oporu mu jako křesťanovi mohli poskytnout také místní biskupové, kteří se těšili všeobecné vážnosti. Údajně založil rytířský Řád svaté Ampule.

Po Chlodvíkově smrti si podle tehdejších franských zvyklostí rozdělili správu říše jeho synové Childebert, Chlothar, Chlodomer a Theuderich.

Zákoník sálských Franků

Tato pozdně středověká kresba představuje franského krále Chlodvíka I. diktujícího sálský zákoník
Tato pozdně středověká kresba představuje franského krále Chlodvíka I. diktujícího sálský zákoník

V letech 508511 nechal Chlodvík pořídit soupis franského zvykového práva, známý pod názvem Pactus legis salicae nebo jednodušeně Lex Salica – Salické právo. Vzhledem k tomu, že právní zvyklosti Franků nebyly zatím příliš ovlivněny římským právem, představuje tento zákoník skvělý dobový pramen pro poznání sociálních a hospodářských poměrů u Franků v době vzniku franského státu.

Odkazy

Reference

  1. JAMES, Edward. Frankové. 1. vyd. Praha: NLN, 1997. ISBN 80-7106-200-6. S. 121.. Dále jen James (1997). 

Literatura

  • DRŠKA, Václav. Collatio episcoporum: Krieg mit Chlodwig oder den Franken?. Prague Papers on the History of International Relations. 2007, roč. 11, s. 9–20. Dostupné online [PDF]. ISBN 978-80-7308-208-6. 
  • DRŠKA, Václav. Le baptême de Clovis: imitatio imperii? La stratégie politique des élites ecclésiastiques gauloises au tournant de l’Antiquité et du Moyen Âge. In: SKŘIVAN, Aleš; SUPPAN, Arnold. Prague Papers on the History International Relations. Prague: Institute of World History, 2009. Dostupné online. ISBN 978-80-7308-296-3. ISSN 1803-7356. S. 9–27. (francouzsky)
  • JAMES, Edward. Frankové. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 275 s. ISBN 80-7106-200-6. 
  • ŘEHOŘ Z TOURS. O boji králů a údělu spravedlivých. Kronika Franků. Dějiny v deseti knihách. Praha: Vyšehrad, 2006. 480 s. ISBN 80-7021-831-2. 

Související články

Externí odkazy

Předchůdce:
založení Franské říše
franský král
50927. listopadu 511
Nástupce:
Chlothar I.
král v Soissons
Childebert I
král v Paříži
Chlodomer
král v Orléans
Theuderich I.
král v Remeši
Předchůdce:
Childerich I.
král Sálských Franků
481509
Nástupce:
dobytí Franky
Předchůdce:
Flavius Ennodius Messala
Areobindus Dagalaifus Areobindus
konzul Římské říše
s Anastasiem I. a

Venantiem Juniorem
507

Nástupce:
Basilius Venantius
Celer
{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Chlodvík I.
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.