Dokument

rozcestník na projektech Wikimedia / From Wikipedia, the free encyclopedia

Dokument může být:

dokument v médiích
dokument v technice
  • dokument (informatika)soubor uložených dat na disku počítače
  • strukturovaný dokumentDocument Object Model jako reprezentace dat v paměti počítače