Grafika

vizuální dílo na nějakém povrchu / From Wikipedia, the free encyclopedia

Grafika ve smyslu umělecké grafiky je jeden z oborů výtvarného umění. Grafikou nazýváme dvojrozměrné umělecké dílo vytvořené rukou umělce, který použije jednu z grafických technik. Následně toto dílo rozmnoží ručním řemeslným postupem na předem stanovený počet exemplářů.

Adam_Eva%2C_Durer%2C_1504.jpg
Albrecht Dürer (1471–1521), Adam a Eva, mědiryt 1504