HTTPS

protokol pro komunikaci v počítačové síti / From Wikipedia, the free encyclopedia

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) je v informatice protokol umožňující zabezpečenou komunikaci v počítačové síti. HTTPS využívá protokol HTTP spolu s protokolem SSL nebo TLS. HTTPS je využíván především pro komunikaci webového prohlížeče s webovým serverem. Zajišťuje autentizaci, důvěrnost přenášených dat a jejich integritu. Standardní port na straně serveru je 443 TCP.

Aspekt ověřování HTTPS vyžaduje, aby podepisovala digitální certifikáty na straně serveru důvěryhodná třetí strana. Jednalo se o historicky nákladnou operaci, což znamenalo, že plně ověřená připojení HTTPS byla obvykle nalezena pouze na zabezpečených službách platebních transakcí a dalších zabezpečených podnikových informačních systémech na World Wide Web. V roce 2016 vedla kampaň Electronic Frontier Foundation s podporou vývojářů webových prohlížečů k tomu, že se protokol stal běžnějším.[1]

Protokol HTTPS byl v roce 1994 vyvinut společností Netscape Communications pro webový prohlížeč Netscape Navigator[2].

Všeobecně se doporučuje podporovat HTTPS místo nezabezpečeného HTTP pro všechny webové stránky.[3][4][5][6][7][8]