Heraldika

pomocná věda historická zabývající se znaky / From Wikipedia, the free encyclopedia

Heraldika (z latinského heraldusherold) je pomocná věda historická, která se zabývá studiem souhrnu pravidel a zvyklostí, podle nichž se znaky a erby tvoří, popisují, určují a kreslí.

Wappen_des_Johann_Tscherte.png
Erb s kolčí přilbou, točenicí, ozdobami a přikrývadly

Právo vést erb, čili držet znak a dědit ho, měly právnické i fyzické osoby. Samostatnou pomocnou vědou historickou se heraldika stala v polovině 19. století. Zahrnuje v sobě i studium vzniku znaků, jejich vývoje a užívání. Nezkoumá jen šlechtické erby, ale i znaky států, měst, korporací. Spolupracuje zejména s vexilologií (nauka o vlajkách), sfragistikou (nauka o pečetích), kampanologií, genealogií a dějinami umění.

Oops something went wrong: