Instituce

From Wikipedia, the free encyclopedia

Instituce (z lat. instituce, ustanovit, zřídit) znamená v sociologii obecně praktikovaný, schvalovaný a předávaný způsob jednání a vztahů. Působí jednak jako mechanismus sociální kontroly a udržování sociálního řádu, jednak jako vzor jednání, který ulehčuje život a usnadňuje spolupráci[1].

V jiných vědách a v běžné řeči se institucemi často míní také organizace, ústav, orgán[2] to jest více méně trvalé a účelové společenské útvary s jasnou hranicí, členstvím, vnitřní dělbou činností a tak dále.