Izraelské kmeny

From Wikipedia, the free encyclopedia

Izraelské kmeny (hebrejsky שבטי ישראל, Šivtej Jisra'el) souhrnně označované jako synové Izraele (hebrejsky בני ישראל, Bnej Jisra'el) byly podle tradičního biblického podání kmeny, které vzešly z potomků patriarchy Jákoba, jehož druhé jméno bylo Izrael („Zápasící s Bohem“, „Bůh zápasí“). Jákob byl podle biblického vyprávění synem Izákovým a vnukem Abrahámovým. Měl 12 synů (ze 4 matek: 2 byly jeho manželky – Lea a Ráchel – a 2 byly jejich služky – Zilpa a Bilha), kteří jsou považováni za praotce jednotlivých 12 kmenů izraelského národa. Jejich jména jsou (podle pořadí narození): Rúben, Šimeón, Lévi, Juda, Dan, Neftalí, Gád, Ašer, Isachar, Zabulón, Josef, Benjamín.

12_staemme_israels_cs.png
Mapa izraelských kmenů (části území dnešního Izraele, Jordánska, Libanonu a Egypta)

Oops something went wrong: