Kilometr

jednotka délky / From Wikipedia, the free encyclopedia

Kilometr (označení km) je jednotka délky v metrické soustavě, která se rovná tisíc metrů.

Kilometr se jako jednotka délky používá zejména pro měření vzdálenosti v dopravě, vzdálenosti v rámci Země a v nejbližším vesmírném okolí. Je z něj odvozen kilometr za hodinu, běžně používaná jednotka rychlosti.

Odpovídající jednotka plochy je čtvereční kilometr (= milion čtverečních metrů) a odpovídající jednotka objemu je krychlový kilometr (= miliarda krychlových metrů).