Kniha Jozue

From Wikipedia, the free encyclopedia

Kniha Jozue (hebrejsky יהושע, Jehošu'a), je šestá kniha v biblickém kánonu Starého zákona. Je v ní popsáno dobývání „Zaslíbené země“ a následné rozdělování země na podíly, tedy doba okolo 14.12. stol. př. n. l. Autorství knihy je tradicí přisuzováno izraelskému vojevůdci Jozuemu, nástupci Mojžíše.

Prise_de_J%C3%A9richo.jpg
Dobytí Jericha. Iluminace Jeana Fouqueta k francouzskému rukopisu Židovských starožitností Flavia Iosepha z roku 1475

Kniha je zařazena za Tóru (Pentateuch), v hebrejském kánonu mezi Přední proroky, v křesťanských kánonech mezi knihy dějepisné knihy.

Oops something went wrong: