Knihovna (instituce)

instituce zpřístupňující knihy / From Wikipedia, the free encyclopedia

Knihovna (řidčeji též bibliotéka[1] nebo moderně jako mediatéka[2]) je instituce sloužící primárně ke zpřístupnění knihovních jednotek (tj. jakýchkoli samostatně evidovaných jednotek, nejen knih)[3] veřejnosti.

Biblioteca_barroca%2C_Clementinum.jpg
Astronomický sál Národní knihovny v Praze, Klementinum