For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Oxid vanadičný.

Oxid vanadičný

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Oxid vanadičný
Oxid vanadičný.JPG
Oxid vanadičný.PNG
Obecné
Systematický název Oxid vanadičný
Anglický název Vanadium(V) oxide
Německý název Vanadiumpentoxid
Sumární vzorec V2O5
Vzhled žlutooranžový prášek
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 215-239-8
PubChem
SMILES O=[V](=O)O[V](=O)=O
Číslo RTECS YW2450000
Vlastnosti
Molární hmotnost 181,880 g/mol
Teplota tání 670 °C
Teplota rozkladu 2 000 °C
Teplota změny krystalové modifikace 72 °C
Hustota 3,357 g/cm³ (18 °C)
Index lomu a = 1,461
b = 1,52
c = 1,76
Rozpustnost ve vodě 0,8 g/100 ml (25 °C)
0,7 g/100 ml (100 °C)
Relativní permitivita εr 13,84
Měrná magnetická susceptibilita 8,884×10−6 cm3g−1
Struktura
Krystalová struktura kosočtverečná
Hrana krystalové mřížky a = 1 151 pm
b = 436,9 pm
c = 365,3 pm
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° −1 550,6 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt 358 J/g
Entalpie varu ΔHv 1 450 J/g
Standardní molární entropie S° 131 JK−1mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° −1 419,6 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 0,702 JK−1g−1
Bezpečnost
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
[1]
Nebezpečí[1]
R-věty R20/22,R26/27/28, R36, R37, R38, R40, R48,R51/53, R63, R68
S-věty S1/2,S26, S28, S36/37 S38, S45, S46, S61
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
3
0
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Oxid vanadičný (V2O5) je nejdůležitější oxid vanadu. Připravuje se tepelným rozkladem metavanadičnanu amonného:

2 NH4VO3 → V2O5 + 2 NH3 + H2O

Oxid vanadičný má žlutočernou barvu. Taje při teplotě 660 °C. Ve vodě je rozpustný velmi nepatrně, roztok reaguje slabě kysele.

Reakcí oxidu vanadičného s kyselinou chlorovodíkovou vzniká oxidochlorid vanadičný:

V2O5 + 6 HCl → 2 VOCl3 + 3 H2O

Tento oxid je amfoterní, ve vodě se rozpouští pouze omezeně a vzniklý roztok reaguje kysele. Rozpouštění můžeme podpořit okyselením roztoku. Tím získáme světle žlutý roztok kationtu dioxovanadičného (VO2)+. V roztocích alkalických hydroxidů jsou při vysokém pH přítomny orthovanadičnanové anionty VO43−.

Využití

Oxid vanadičný má schopnost vratně uvolňovat kyslík, proto se velmi často používá v průmyslu jako katalyzátor. Katalyzuje např. redukce olefinů a aromatických uhlovodíků vodíkem. Nejdůležitější využití nachází při výrobě kyseliny sírové tzv. kontaktním způsobem, kde oxiduje oxid siřičitý na oxid sírový. Reakce probíhá takto:

V2O5 + SO2 → 2 VO2 + SO3
4 VO2 + O2 → 2 V2O5

Reference

  1. a b Vanadium pentoxide. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 

Literatura

  • VOHLÍDAL, JIŘÍ; ŠTULÍK, KAREL; JULÁK, ALOIS. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazy

{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Oxid vanadičný
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.