Patologická fyziologie

From Wikipedia, the free encyclopedia

Patologická fyziologie (též patofyziologie) je teoretický obor zabývající se studiem změn normálních mechanických, fyzických a biochemických funkcí, které jsou způsobeny chorobami, nebo které plynou z abnormálních syndromů.[1] Formálněji lze patologickou fyziologii definovat jako obor medicíny, který se zabývá poruchami tělesných funkcí, které jsou způsobeny chorobami nebo prodromálními (předchorobními) symptomy.

Alternativní definicí je "studium biologických a fyzikálních manifestací chorob a jejich korelace s v pozadí stojícími abnormalitami a fyziologickými poruchami."[2]

Studium patologie a patologické fyziologie se často překrývá, ale patologie se zaměřuje především na pozorování a popis, zatímco patologická fyziologie se zaměřuje především na kvantifikaci a měření.