Psychiatrie

oblast medicíny zabývající se ropoznáváním, prevencí a léčbou duševních poruch / From Wikipedia, the free encyclopedia

Psychiatrie je lékařský obor, který léčí nemoci mozku, které se projevují v myšlení, emocích, vnímání a také chování nemocných. Jinak formulováno léčí prokázaná (demence, kupř. Alzheimerova choroba) nebo se pokouší léčit [1]předpokládaná onemocnění mozku (kupř schizofrenie), jejichž příznaky jsou porušené vztahy člověka k sobě nebo k druhým lidem.

Vincent van Gogh: Před branami věčnosti