Rod (biologie)

taxonomická kategorie / From Wikipedia, the free encyclopedia

Rod (latinsky genus) je naddruhový taxon, tj. je vyšší než druh. Vyšším taxonem než rod je čeleď. Rod patří mezi taxony základní (druh, rod, čeleď, řád…), spadá do hierarchické linnéovské klasifikace s přesně vymezenými kategoriemi taxonů a principem nadřazenosti a podřazenosti.

Biological_classification_L_Pengo-cs.svgRodŘádTřídaKmenŘíšeDoména
The various levels of the scientific classification system.
Magnify-clip.png
Hierarchie biologické klasifikace znázorňující 8 základních taxonomických kategorií.