Sex bez penetrace

From Wikipedia, the free encyclopedia

Sex bez penetrace je způsob sexuálního chování, kdy nedochází ke vnikání (penetraci) obvykle penisu do tělesných dutin. Tento způsob sexuality se považuje za méně agresivní, nikoliv však méně závažný z pohledu forénzní sexuologie, [1] než penetrační pohlavní styk.

Sex bez penetrace
Vzájemná masturbace; Johann Nepomuk Geiger, akvarel, 1840.