Sexualita

soubor vlastností a jevů, které vyplývají z pohlavních rozdílů / From Wikipedia, the free encyclopedia

Sexualita v českém názvosloví označuje především soubor vlastností a jevů, které vyplývají z pohlavních rozdílů.[1][2] K sexualitě patří:[1]

  • anatomické, hormonální a reprodukční rozdíly mezi mužem a ženou (resp. samcem a samicí)
  • souhrn projevů chování a cítění (resp. reaktivity, tedy dispozice k určitému chování a cítění) vyplývajících z tělesných i psychických rozdílů mezi pohlavími, včetně reprodukčních jevů a aktivit
  • erotické projevy a chování se pod pojem sexuality zpravidla zahrnují i tehdy, nejsou-li pohlavně specifické
  • rozdílné sociální role