TCP/IP

From Wikipedia, the free encyclopedia

TCP/IP je sada (rodina) protokolů pro komunikaci v počítačových sítích používaná v celosvětové síti Internet. Její název pochází ze dvou nejdůležitějších protokolů: IP (Internet Protocol – „protokol pro propojení sítí“) je protokol síťové vrstvy, který umožňuje komunikaci libovolných dvou uzlů (počítačů) v propojených sítích (internetwork), a TCP (Transmission Control Protocol – „protokol pro řízení přenosu“) je protokol transportní vrstvy, který zajišťuje spolehlivý obousměrný přenos dat mezi aplikacemi na příslušných dvou uzlech.

Komunikační protokol je množina pravidel, která určují syntaxi a význam jednotlivých zpráv při komunikaci. Rodina protokolů TCP/IP zahrnuje stovky protokolů a stále se rozšiřuje. Protokoly TCP/IP se používají nejen v síti Internet, ale i v dalších soukromých i veřejných sítích, které se sítí Internet nejsou propojeny vůbec nebo jenom omezeně.