cover image

Televize

telekomunikační médium pro jednosměrné dálkové plošné vysílání a individuální přijímání obrazu a zvuku / From Wikipedia, the free encyclopedia

Televize (z řeckého tele – daleko a latinského vize – vidět) je široce používané jednosměrné dálkové telekomunikační a plošné vysílání (tzv. broadcasting) kombinace obrazu a zvuku (videa) a jeho individuální příjem pomocí televizoru. Komerční využití televize sahá do 30. let 20. století, postupně se dostala do domácností a stala se významným zdrojem zábavy a informací.

Kav%C4%8D%C3%AD_hory%2C_1971.jpg
Sídlo České televize na Kavčích horách (foto z roku 1971)

Pojem televize zahrnuje i produkci obsahu, tedy videotvorbu určenou pro masmediální prezentaci televizním vysíláním. Společnosti, které se touto tvorbou zabývají jsou též nazývány televize. Rozlišujeme tři typy televizí: státní, veřejnoprávní a soukromé.