Teosofie

From Wikipedia, the free encyclopedia

Teosofie je novověký výraz, složený z řeckého theos (Bůh) a sofia (moudrost). Vznikl v souvislosti s eklektickým hnutím esoterické spirituality, „Teosofickou společností“ založenou roku 1875 ruskou kněžnou Helenou Petrovnou Blavatskou, která o sobě prohlašovala, že má nadpřirozené schopnosti. Později se význam rozšířil na různé starší i mladší proudy duchovního života, založené na okultních jevech, mystice, tajemných tradicích a s příklonem k východním náboženstvím. Teosofické hnutí se tak dovolávalo prastarých kořenů, jak indických či tibetských, tak také antických (gnóze, Plótinos) a novověkých (Paracelsus, Jakob Böhme, Emanuel Swedenborg a další).

Blavatsky.023.jpg
Helena Petrovna Blavatská (1888) – zakladatelka Teosofické společnosti
Emb_logo.png
Logo Teosofické společnosti spojující různé starověké symboly
Rudolf-Steiner-1907.jpg
Rudolf Steiner (1907)