cover image

Topografie

vědní disciplína / From Wikipedia, the free encyclopedia

Topografie je vědní disciplína studující povrchové útvary na povrchu Země, případně jiných pevných těles Sluneční soustavy (planet, měsíců, planetek atd.). Velmi těsně tak souvisí s kartografií, která se zabývá zakreslováním popsaných útvarů. V přeneseném slova smyslu je pak toto označení používáno pro obecné pojmenování povrchu (tvaru) těchto objektů.

DEMTibet.png
Digitální model topografie Tibetu
Mtm-05277e_3d.png
3D digitální topografický model části marťanského kaňonu Valles Marineris

Topografie je důležitou součástí geofyziky, neboť popisuje deformaci povrchu v důsledku různorodých vnitřních (či vnějších) geologických procesů.