Uniform Resource Locator

standardizovaný formát lokalizace zdrojů na internetu / From Wikipedia, the free encyclopedia

URL, zkratka pro Uniform Resource Locator („jednotný lokátor zdroje“), běžně webová adresa je řetězec znaků, který slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací na Internetu. Nejběžnějším zdrojem je webová stránka (protokol http/https), ale používá se i řada dalších, například sdílené úložiště souborů (ftp) nebo e-mailová schránka (mailto). V internetovém prohlížeči se zadává a zobrazuje v adresním řádku.

Termín URL bývá zaměňován se souvisejícím, ale o něco obecnějším URI – Uniform Resource Identifier („jednotný identifikátor zdroje“).