cover image

Uran (prvek)

radioaktivní chemický prvek s atomovým číslem 92 / From Wikipedia, the free encyclopedia

Uran (chemická značka U, latinsky Uranium) je radioaktivní chemický prvek šedobílé barvy, která díky oxidaci po čase přechází k šedé barvě. Patří mezi kovy, přesněji do skupiny aktinoidů. Prvek objevil v roce 1789 Martin Heinrich Klaproth a v čisté formě byl uran izolován roku 1841 Eugène-Melchior Péligotem.[3]

Quick facts: Uran, Obecné, Identifikace, Atomové vlastnost...
Uran
  [Rn] 5f3 6d1 7s2
238 U
92
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
↓ Periodická tabulka ↓

Vysoce obohacený uran

Obecné
Název, značka, číslo Uran, U, 92
Cizojazyčné názvy lat. Uranium
Skupina, perioda, blok 7. perioda, blok f
Chemická skupina Aktinoidy
Koncentrace v zemské kůře 4,0 ppm
Koncentrace v mořské vodě 3,3×10−3 mg/l
Vzhled stříbrobílý, vlivem oxidace našedlý kov
Identifikace
Registrační číslo CAS
Atomové vlastnosti
Relativní atomová hmotnost 238,029
Atomový poloměr 138,5 pm
Kovalentní poloměr 153 pm
Van der Waalsův poloměr 186 pm
Iontový poloměr (U3+) 104 pm
(U4+) 89 pm
(U5+) 84 pm
(U6+) 80 pm
Elektronová konfigurace [Rn] 5f3 6d1 7s2
Oxidační čísla III, IV, V, VI
Elektronegativita (Paulingova stupnice) 1,38
Ionizační energie
První 6,08 eV
Druhá 12,01 eV
Třetí 20,5 eV
Čtvrtá 36,9 eV
Látkové vlastnosti
Krystalografická soustava α-modifikace
kosočtverečná bazálně centrovaná
a = 285,360 pm
b = 586,984 pm
c = 495,552 pm
β-modifikace
čtverečná
a = 1 075,9 pm
c = 565,6 pm
γ-modifikace
krychlová tělesně centrovaná
a = 352,5 pm
Molární objem 12,49×10−6 m3/mol
Teplota změny modifikace 667 °C (α → β)
772 °C (β → γ) °C (940,15 K)
Mechanické vlastnosti
Hustota 19,01 g/cm3 (mod. α, 25 °C)
18,108 g/cm3 (mod. β)
18,06 g/cm3 (mod. γ)
17,27 g/cm3 (kapalina při tt)
17,00 g/cm3 (1 300 °C)
16,68 g/cm3 (1 500 °C)
Skupenství pevné
Tvrdost 6,0
Povrchové napětí 1 500 mN/m
Rychlost zvuku (20 °C) 3 155 m/s
Termické vlastnosti
Tepelná vodivost (0 °C) 27,0 W m−1 K−1
(25 °C) 27,5 W m−1 K−1
(100 °C) 29,1 W⋅m−1⋅K−1
Molární atomizační entalpie 527 ± 13 kJ/mol
Standardní molární entropie S° 50,20 J K−1 mol−1
199,66 J K−1 mol−1 (plyn)
Termodynamické vlastnosti
Teplota tání 1 132,3 ± 0,8 °C (1 405,45 K)
Teplota varu 3 818 °C (4 091,15 K)
Specifické teplo tání 82,67 J/g
Specifické teplo varu 1 877 J/g
Entalpie změny modifikace ΔHα→β 11,7 kJ/mol (α → β)
20,5 kJ/mol (β → γ)
Měrná tepelná kapacita 0,116 2 J K−1 g−1
0,099 5 J K−1 g−1 (plyn)
Elektromagnetické vlastnosti
Elektrická vodivost (20 °C) 3,24×106 S/m
Měrný elektrický odpor 32×10−8 Ω m (20 °C)
Teplotní součinitel elektrického odporu 0,002 1 K−1
Standardní elektrodový potenciál (U3+ → U0) -1,789 V
(U4+ → U3+) -0,607 V
Magnetické chování paramagnetický
Měrná magnetická susceptibilita 1,72 cm3/g
Bezpečnost

GHS06

GHS08
[1]
Nebezpečí[1]

Radioaktivní
R-věty R26/28, R33, R53
S-věty (S1/2), S20/21, S45, S61
Izotopy
I V (%) S T1/2 Z E (MeV) P
232U umělý 68,9 let α 5,414 228Th
233U umělý 159 200 let α 4,909 229Th
234U 0,005 4(5)[2] 245 500 let α 4,859 230Th
235U 0,720 4(6)[2] −7/2 7,038×108 a α, SR 4,679 231Th
236U umělý 2,342×107 let α, SR 4,572 232Th
237U umělý 6,75 dne β 0,519 237Np
238U 99,274 2(10)[2] 4,468×109 let α 4,270 234Th
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Nd
ProtaktiniumUNeptunium
Close

Prvek byl pojmenován podle tehdy nově objevené planety Uran, která dostala jméno podle boha Urana v řecké mytologii (otec Titánů a první bůh nebes, manžel bytosti Gaia). Uran se tak stal prvním prvkem pojmenovaným podle nově objevené planety – později následovaly ještě neptunium a plutonium.