cover image

Voda

chemická sloučenina vodíku a kyslíku / From Wikipedia, the free encyclopedia

Voda, chemickým vzorcem H2O, systematický název oxidan[2], je chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Spolu se vzduchem, resp. zemskou atmosférou, tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi. Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích: v pevnémled a sníh, v kapalném – voda a v plynnémvodní pára.

Glacial_iceberg_in_Argentina.jpg
Ledovec; zde se nacházejí tři skupenství vody pohromadě
Quick facts: Voda (oxidan), Obecné, Systematický název, Tr...
Voda (oxidan)
Struktura molekuly vody
Struktura molekuly vody
Obecné
Systematický názevoxidan
Triviální názevvoda
Anglický názevwater, oxidane, dihydrogen oxide, dihydridooxygen[1]
Sumární vzorecH2O
Identifikace
Registrační číslo CAS7732-18-5
Vlastnosti
Molární hmotnost18,01528 g/mol
Teplota tání0 °C při normálním tlaku
Teplota varu99,98 °C
100 °C při normálním tlaku
Hustota0,99997 g/cm3
(kapalina při 3,98 °C)

0,998205 g/cm3
(kapalina při 20 °C)

0,95835 g/cm3
(kapalina při 100 °C)
Viskozita0,001 Nsm−2
Index lomu1,33
Kritická teplota Tk374 °C
Kritický tlak pk22 140 kPa
Povrchové napětí0,073 N/m (20 °C)
Rychlost zvukupřibližně 1 460 m/s
Termodynamické vlastnosti
Měrné teplo4 184 J⋅K−1⋅kg−1 (kapalina při 20 °C)
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.
Close