Vrchol (topografie)

From Wikipedia, the free encyclopedia

Vrchol je topografický termín označující bod na povrchu Země, jehož všechny sousední body jsou nižší, mají tedy menší nadmořskou výšku. Po matematické stránce se tedy jedná o lokální maximum nadmořské výšky. Definici lze snadno rozšířit na další objekty ve vesmíru, pokud u nich lze definovat nějakou referenční výškovou hladinu.

Pojem „vrchol“ se obvykle používá jen pro hory s určitou významností. Většinou se za vrcholy nepovažují místa, která jsou nejvyšší jen pro své nejbližší okolí.