Wicca

novopohanské náboženské hnutí / From Wikipedia, the free encyclopedia

Wicca je novopohanské náboženské hnutí, forma moderního čarodějnictví, vzniklé v polovině 20. století v Anglii zahrnující prvky předkřesťanských náboženství, především keltského, ale také antického a germánského, lidové tradice a ceremoniální magie. Nemá žádnou centrální autoritu či knihu, proto neexistuje přesná shoda jak co se týče víry a praktik, tak toho jaké jsou považovány za wiccanské a které ne. Jedná se o nejvlivnější a nejznámější formu novopohanství.

Wiccan_altar_%281%29.PNG
Wiccanský oltář

Ve wicce jsou v základě uctívána dvě božstva. Prvním je Bohyně, často nazývaná Trojná bohyně spojovaná s měsícem, druhým je Rohatý bůh. Zároveň jsou však uctíváni mnozí další bohové a bohyně z různých kultur, kteří jsou považováni za aspekty výše zmíněných božstev. Některé formy wiccy jako Reclaiming nebo Dianická Wicca však kladou důraz především na uctívání Bohyně.

Pentacle_%28fixed_width%29.svg
Pentagram v kruhu čili pentakl je jeden ze symbolů Wiccy

Původní wicca je mysterijní tradice organizovaná do takzvaných covenů, jejíž zasvěcovací linie začíná u Geralda Gardnera. Tento britský okultista, zpravidla považovaný za zakladatele tohoto náboženství, v roce 1954 prohlásil že byl v roce 1939 zasvěcen do starobylého náboženství, kterým je právě wicca. Jeho tvrzení je však obvykle zpochybňováno. Coveny odvozující svůj původ od Gardnera jsou nazývány Britská tradiční wicca a zahrnují především gardneriánskou a alexandrijskou wiccu. Od 70. let se během popularizace tohoto náboženství objevila řada tradic povolujících samozasvěcení a obsahující zpravidla také další odlišnosti oproti původní wicce. Tyto tradice se zpravidla nazývají eklektická wicca.

Five_elements_and_pentagram.svg
Pentagram dle běžných výkladů Wiccy symbolizuje např. období života (narození, dospívání, dospělost, stárnutí a smrt) živly (voda, země, vzduch, oheň a éter) nebo člověka (ruce, nohy a hlava)

Některými autory je zpochybňováno že Wicca je součástí novopohanství. Podle religionistky a wiccanky Joanne Pearson se její iniciační podoba nachází na okraji novopohanství, podle religionisty Woutera Hanegraaffa je zase Wicca produktem novopohanského vlivu na rituální magii, ale sama o sobě pohanská není.[1]