cover image

Wikiverzita

wiki pro svobodné vzdělávání / From Wikipedia, the free encyclopedia

Wikiverzita je projekt nadace Wikimedia Foundation[1] nabízející volně dostupné e-learningové vzdělávání formou výukových jednotek a materiálů, které mohou nabývat podobu projektů, kurzů, hodin apod.

Wikiversity-logo.svg
Logo wikiverzity bez určení jazyka

Její anglická verze byla ve své betaverzi spuštěna 15. srpna 2006. V současnosti existuje Wikiverzita již v několika jazykových mutacích – kromě angličtiny také v němčině, francouzštině, italštině, španělštině, řečtině, japonštině, portugalštině a také v češtině.