cover image

World Wide Web

označení pro systém prohlížení, ukládání a odkazování dokumentů nacházejících se v internetu / From Wikipedia, the free encyclopedia

World Wide Web (WWW, v doslovném překladu „světově rozsáhlá pavučina“ nebo „celosvětová síť“) je označení pro systém prohlížení, ukládání a odkazování dokumentů nacházejících se v internetu. Dokumenty (webové stránky) si prohlížíme pomocí webového prohlížeče, jsou uloženy na webových serverech a jsou navzájem propojeny pomocí hypertextových odkazů zapisovaných ve formě URL (například http://www.seznam.cz nebo http://www.google.com). Webové stránky jsou popsány pomocí HTML jazyka a pro jejich přenos mezi počítači je používán HTTP protokol.

WorldWideWebAroundGoogle.png
Grafické znázornění webu kolem Vyhledávání Google
First_Web_Server.jpg
První web server měl na stole Tim Berners-Lee, vynálezce webu