cover image

Akademisk disciplin

From Wikipedia, the free encyclopedia

Akademiske discipliner er fag, hvori der undervises og/eller forskes på universiteter og andre højere læreanstalter. En disciplin udgør en specialisering i den akademiske arbejdsdeling i samfundet.

Academic_disciplines_%28collage%29.jpg
Repræsentation af akademiske discipliner