cover image

Akademisk grad

skriftlig og / eller mundtlig afsluttende eksamen, at tests viden erhvervet under uddannelsen / From Wikipedia, the free encyclopedia

En akademisk grad eller en universitetsgrad er en uddannelsesgrad, som et universitet eller en anden højere læreanstalt på universitetsniveau (f.eks. kunstakademierne og musikkonservatorierne) tildeler enkeltpersoner efter disses gennemførelse af en universitetsuddannelse eller et universitetsstudium eller efter afsluttet forskning sammesteds. Personer med en sådan grad kaldes under et akademikere.

Juris_Doctor_diploma.jpg
Diplom på opnåelse af en akademisk grad

I Danmark anvendes følgende grader:

  • Mastergraden, uddannelse på kandidatniveau, normeret til en 3-årig universitetsbachelorgrad eller 3-4½-årig professionsbachelorgrad + 1-1½ års fuldtidsstudier (ofte gennemført som 2-3 års deltidsstudier).
  • Magistergraden (tildeling ophørt i 2007), normeret til en 3-årig universitetsbachelorgrad + 3 års fuldtidsstudier.

Bachelor- og ph.d.-graderne findes også i udlandet. De danske kandidat- og magistergrader svarer nogenlunde til den internationale mastergrad. Den højere doktorgrad findes ikke i alle lande, men den findes f.eks. i England og Tyskland; den findes ikke i USA.