cover image

Bevaringsstatus

From Wikipedia, the free encyclopedia

Bevaringsstatus er et middel til at vurdere graden af trussel mod udryddelse for en dyre- eller planteart.

Quick facts: ...
Rødliste

Kakapo (kritisk truet)

Kakapo
(kritisk truet)
(Byt art)
Uddød(EX)
Uddød i vild tilstand(EW)
Forsvundet(RE)
Kritisk truet(CR)
Truet(EN)
Sårbar(VU)
Næsten truet(NT)
Ikke truet(LC)
Utilstrækkelige data(DD)

Se også:
IUCN
Dansk Rødliste

Close

Internationalt set benyttes World Conservation Union (IUCN)s rødliste.

I Danmark findes en lokal rødliste.

Wikipedia indgår bevaringsstatus i infoboksen om dyr og visse planter.

Oops something went wrong: