Bibliografi

From Wikipedia, the free encyclopedia

En bibliografi er en beskrivelse af eller fortegnelse over bøger, tidsskrifter, artikler inden for et område. Bibliografien kan være i trykt eller i elektronisk form.

Bibliografier kan opdeles i:

  • Fagbibliografi – fortegnelse over litteratur, der handler om et bestemt emne – f.eks. en kunstbibliografi
  • Institutionsbibliografi – værker om en bestemt institution, organisation, virksomhed mv.
  • Kataloger – fortegnelse over et biblioteks beholdning af bøger, tidsskrifter mv. – f.eks. REX-databasen fra Det Kgl. Bibliotek
  • Lokalbibliografi – fortegnelser over udgivelser fra et bestemt lokalområde, f.eks. Litteratur om Søllerød Kommune : en bibliografi
  • Nationalbibliografi – udgivelser fra et bestemt land – f.eks. Dansk Bogfortegnelse og Bibliotheca danica
  • Personalbibliografi – litteratur af eller om enkeltpersoner – f.eks. Dea Trier Mørch : en bibliografi

En bibliografi kan også siges at være en kvalitativ søgning inden for et bestemt emne eller område, som andre (bibliografen) har udført med sit værk. Eller bibliografien bør kunne give sin læser et overblik over litteraturen inden for området.

Bibliografi kan også forstås som læren om klassifikation og beskrivelse af bøger.

Oops something went wrong: