cover image

Bioteknologi

brugen af levende systemer og organismer til at producere nyttige produkter / From Wikipedia, the free encyclopedia

Bioteknologi eller blot biotek er teknologi baseret på biologi, specielt når den bliver brugt i landbrugs-, fødevare- og medicinalindustrien. Faget biotek tilbydes på mange gymnasier, oftest på A-niveau. Her siges det, at faget er en blanding af Biologi B og Kemi B. Faget fokuserer på de kemiske systemer i kroppen og biologi på celleniveau.

A Gel Documentation System with computer monitor

Af mange forskellige definitioner er den bedst formulerede formodentlig FN’s Konvention om biologisk diversitet.

Bioteknologi er enhver teknologisk anvendelse hvor der anvendes biologiske systemer, levende organismer, eller afledninger deraf, til at skabe eller ændre produkter eller processer til specielt brug (artikel 2, brug af udtryksmåder).

En definition kan også være:

Bioteknologi er manipulation af organismer til udførelse af praktiske opgaver og til at forsyne os med nyttige produkter.