cover image

By

større by, ofte med en befolkning på mindst et par titusinde / From Wikipedia, the free encyclopedia

En by er en stor og permanent bebyggelse eller et "tæt bebygget område med gader, boliger og andre bygninger, som er centrum for handel, administration og kultur"[1]. Byer har generelt komplekse systemer til sanitering, forsyning, arealanvendelse, boliger og transport. Den store koncentration af udvikling faciliterer interaktion mellem mennesker og forretninger, ofte til begge parters fordel, men giver også udfordringer i forbindelse med at håndtere den gradvise vækst.[2]

Paul_Fischer_-_H%C3%B8jbro_Plads%2C_K%C3%B8benhavn.jpg
Højbro Plads, København, maleri af scene fra byen København, malet af Paul Fischer 1921.
Piraeus_map_1908.jpg
Kort fra 1908 over Piraeus, Athens havn, der viser byplanens net

En stor by eller metropol har normalt forstæder og sovebyer. Derfra pendler mange til arbejde i byområderne. Når først en by vokser sig stor nok til at nå en anden by, kan denne region betegnes en konurbation eller megalopol. Damaskus er sandsynligvis verdens ældste by.[3] Hvad angår befolkningsmængde er verdens største egentlige by sandsynligvis Shanghai, mens den hurtigst voksende er Dubai.[4]